Регионалния Академичен център на Българската академия на науките – БЛАГОЕВГРАД

Центърът е част от регионална мрежа центрове, чиято дейност включва интегриране на научноизследователска и иновационна дейност в индустрията, бизнеса и културата. Целта е центърът да стане средище, генериращо възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече в ефикасното прилагане на резултати, обслужващи бизнеса, общинските и националните организации.

Създаването на центъра ще подобри традиционно добрите връзки на университета с институтите на БАН на качествено ново ниво ще осигури стратегическо и ефективно развитие на науката и иновациите, и ще повиши конкурентоспособността на кадрите и научите продукти, създавани в университета.

Академик Воденичаров е заявил, че целта на академичните центрове е разработването на национални цели, свързани с развитие на духовността, възстановяването на икономиката и селското стопанство, превръщането на туризма в индустрия и развитието на индустриалното производство чрез високи технологии, за 20-30 години напред.