Регионалния Академичен център на Българската академия на науките – БЛАГОЕВГРАД

Списък с институтите от Академията, с които основни звена на Югозападния университет „Неофит Рилски” сътрудничат и биха могли да сътрудничат по теми от взаимен интерес в областта на научните и научноприложните изследвания:

Природо-математически факултет:

 • Институт по математика и информатика;
 • Институт за космически изследвания и технологии;
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география;
 • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания;
 • Институт по молекулярна биология;
 • Институт по органична химия;
 • Институт по информационни технологии (бивш ИПОИ – Институт по паралелна обработка на информацията);
 • Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика;
 • Институт по физика на твърдото тяло;
 • Институт по електроника.

Стопански факултет:

 • Институт за икономически изследвания.

Филологически факултет:

 • Институт за литература;
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографския музей;
 • Институт за български език.

Правно-исторически факултет:

 • Институт за държавата и правото;
 • Институт за балканистика с център по тракология;
 • Институт за исторически изследвания;
 • Институт за изследване на обществата и знанието;
 • Институт за български език. 

Технически колеж:

 • Институт по информационни и комуникационни технологии;
 • Институт по електроника.

Факултет по обществено здраве и спорт:

 • Институт по молекулярна биология;
 • Институт по невробиология;
 • Институт по биофизика и биомедицинско инженерство;
 • Институт по математика и информатика;
 • Институт по механика;
 • Институт по органична химия с център по фитохимия;
 • Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей;
 • Институт по биология и имунология на размножаването;
 • Институт по физиология на растенията и генетиката.

Философски факултет:

 • Институт за изучаване на обществата и знанието.

Факултет по изкуствата:

 • Институт за изследване на изкуствата;
 • Институт по литература;
 • Национален археологически институт с музей;
 • Институт за балканистика с Център по тракология;
 • Институт за космически изследвания и технологии – Филиал Стара Загора;
 • Институт за етнология и фолклористика с Етнографския музей;
 • Институт за изследване на обществото и знанието.