Регионалния Академичен център на Българската академия на науките – БЛАГОЕВГРАД

Контакти

Югозападен университет "Неофит Рилски"

Регионалния Академичен център на Българската академия на науките

Ректорат, стая 214.

ул. "Иван Михайлов" 66

2700 Благоевград, България

Email: peter_milanov77@yahoo.com