Регионалния Академичен център на Българската академия на науките – БЛАГОЕВГРАД

Координатор на центъра: Проф. д-р Петър Миланов