Регионалния Академичен център на Българската академия на науките – БЛАГОЕВГРАД

На 31 януари 2014 година в Благоевград се проведе
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА.

Тема на научната конференция беше: Влияние на науката, образованието и инвестициите върху социално-икономическото равитие на Благоевградския регион.

Конференцията се проведе в чест на 145-годишнината на Българската Академия на Науките. - Линк