Регионалния Академичен център на Българската академия на науките – БЛАГОЕВГРАД

Новини

Регионалния Академичен център на Българската академия на науките съвместно с ЮЗУ „Неофит Рилски“ подпомага написването на проекти за участие в научната сесия на Фонд „Научни изследвания “Конкурс за финансиране на научни изследвания в приоритетни области – 2014 г„.